Category: สรรพคุณ

   ประโยชน์และสรรพคุณสุดน่าทึ่งของ มะพร้าว
   สรรพคุณสุขภาพ

   ประโยชน์และสรรพคุณสุดน่าทึ่งของ มะพร้าว

   ชื่อกลาง : มะพร้าว ชื่อท้องถิ่น : ภาคเหนือ เรียก บะป้าว, ภาคอีสาน เรียก บักพร้าว, ภาคอีสาน เรียก พร้าว, กะเหรี่ยง เรียก คอส่า หรือ โพล, จันทบุรี...